Nyheter Og Kultur

Hvordan slå en hai

Nå skal du ikke slå haier. Men bare i tilfelle spurte vi noen bokse- og MMA-trenere om den beste måten å slå en hai på.